Nechávám nyní tyto stránky ve spícím režimu,
možná časem přijde nový impuls pro jejich využití.

Veškeré aktuáíní informace najdete na webu,
který fungoval už několik let souběžně, tedy na

www.inforlife.cz
a dále na blogu 

www.blog.inforlife.cz.

Budu se tam na vás těšit :-)

© Gaaba 2010–2013
nádherné obrázky jsem si dovolila vypůjčit od Daniela Holemana na http://www.awakenvisions.com